Aukusti Tuhka
Taidegraafikko

Tutkimukset  • Lindström, Aune, 1974. Aukusti Tuhka 1895-1973. Eripainos Kalevalaseuran vuosikirjasta n:o 54/1974. Helsinki.
  • Valkonen Anne, Aukusti Tuhka, Taide-lehti 1975:2 II
  • Kontio Ilmari, Puupiirtäjän valo, Aukusti Tuhkan puupiirrokset vuosina 1926 –1939, taidehistorian pro gradu –tutkielma 1988 (lue lisää)
  • Anttonen Erkki, Nyberg Patrik, Räsänen Elina, Aukusti Tuhka 100-vuotisjuhlajulkaisu, 1995
  • Laajoki Liisa, Taiteilija-käsityöläinen Aukusti Tuhka taidegrafiikan yhteistyöhuonekäytännön rakentajana. Keskellä marginaalia, taidehistoriallisia tutkimuksia 33. Taidehistorian seura 2006.
  • Anttonen Erkki, Kansallista vai modernia, taidegrafiikka osana 1930-luvun taidejärjestelmää. Valtion taidemuseo 2006.